กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

Happy Society ควิกโคทสังคมดี ร่วมส่งต่อเสื้อผ้า สิ่งของ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส รอบที่ 1 กับ ร้าน “ปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

       บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ริเริ่มโครงการ ‘Happy Society ควิกโคทสังคมดี’ เป็นโครงการดี ๆ ที่จัดขึ้นโดยแผนกบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการให้ และรู้จักการแบ่งปันผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาส

       เริ่มด้วยการเข้าร่วมโครงการของร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ Happy Society ควิกโคทสังคมดี เพื่อส่งต่อเสื้อผ้า และสิ่งของสภาพดี สำหรับจำหน่ายที่ ร้านปันกัน  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส รอบที่ 1 ซึ่งพนักงานทุกได้ให้ความร่วมมือนำเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของใช้สภาพดี มาร่วมบริจาคจำนวนมาก โดยของที่ พนักงานทุกท่านนำมาร่วมบริจาค ได้ส่งมอบให้กับ ‘ร้านปันกัน’  เป็นที่เรียบร้อย

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ควิกโคท #กิจกรรมเพื่อสังคม #CSR #ร้านปันกัน #มูลนิธิยุวพัฒน์ #บริจาค

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง