บทความ

ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ จัดอมรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2566

          บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้นหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาได้อย่างทันท่วงที

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ซ้อมดับเพลิง #ซ้อมหนีไฟ #อบรมดับเพลิง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้