บทความ

“ฝึกสติ เจริญภาวนา” ปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิอาศรมมาตา จ.นครราชสีมา

          บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกตนให้ มีสมาธิและมีความสงบจิตสงบใจ ผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ คือการ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการฝึกจิต
.
โดยในการปฏิบัติธรรมรอบนี้ จัดขึ้นที่ มูลนิธิอาศรมมาตา จ.นครราชสีมา เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมที่ได้รับเกียรติจาก อ.พศิน อินทรวงศ์ (นักเขียนหนังสือธรรมะ) ซึ่งจุดเด่นของคอร์สปฏิบัติธรรมนี้คือ การเดินธุงดงค์ป่าเพื่อทำสมาธิบนเขา เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เจริญสมณธรรม เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ เสริมสร้างสติ และสมาธิ ปิดวาจา อยู่กับตัวเอง และอยู่กับปัจจุบัน
.
ซึ่งการปฏิบัตินี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน ได้อย่างดีและส่งผลดีให้กับงาน ทำให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้