บทความ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เติมความรู้ เสริมทักษะ หลักสูตร “การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ”

           บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เติมความรู้ และเสริมทักษะ ให้พนักงานทุกท่าน โดยรอบนี้เป็นการอบรมเสริมทักษะด้าน ‘การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ’ เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญที่พนักงานต้องใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุทธวินัย โชติจิรชยา มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการในวันนี้

           ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้พนักงานที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เล็งเห็นจุดที่ดีอยู่แล้วพร้อมจะพัฒนาต่อไปและจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไข และยังได้รับเทคนิค ทริคดีๆ มาปรับใช้เพื่อเสริมศักยภาพตนเองให้ดีต่อการนำเสนองานในอนาคตอีกด้วย

#ควิกโคท #ควิกโคทโปรดักส์ #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #อบรมพนักงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้