ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ ห้างทองเพชรเกษตร มอบเงินทุนสนับสนุน ให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ราชบุรี เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

        บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ห้างเพชรทองเกษตร มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับสถานศึกษา และโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เป็น จำนวนเงินกว่า 400,000 บาท โดยคุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ได้มอบหมายให้คุณไพบูลย์ เศรษฐโกมุท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ คุณสุรัชวดี ไกรสร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทและห้างทองเกษตร มอบเงินทุนสนับสนุนในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

        1. มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลราชบุรี โดยคุณจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผอ.ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท
 
        2. มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนนารีวิทยา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
 
        3. มอบเงินสนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อสนับสนุนวิชาการศึกษาอาชีวะสาขางานก่อสร้าง โดยคุณจันเพ็ญ โชคธนานุกูล รองผอ. เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท
 
        ซึ่งทางบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญทางการศึกษา อยากให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้พี่น้อง ในพื้นที่ราชบุรี ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้