กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

QuickCoat Sport Day 2023

             บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีการจัดงานกีฬาสี Quickcoat Sport Day 2023 ครั้งที่ 1 ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ  โดยเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคีและความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทำงาน ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีได้จัดขึ้นที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี

             โดยตรีมงานกีฬาสีในครั้งนี้  มีการกำหนดให้แต่ละสี นำค่านิยมขององค์กรณ์  SOS ได้แก่ S=Skill O=Ownership S=Speed  ออกมาสื่อสารในรูปแบบของการเดินขบวนพาเหรด และการจัดสแตนด์เชียร์ ซึ่งพนักงานทุกคนได้นำเสนอผลงานออกมาได้อย่างเข้าอกเข้าใจ และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เป็นภาพที่น่าประทับใจ และเป็นวันที่พนักงานทุกคนมีความสุข มีแรงพร้อมลุยงานกันต่อในครึ่งปีหลัง 2566 นี้
 
#ควิกโคท #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ลูกดิ่ง #กีฬาสี #แข่งกีฬาสี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง