กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14

         คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก.ควิกโคท โปรดักส์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้บริหาร เดินทางมาถึงครั้งที่ 14 แล้ว กับโครงการ “1 ผู้ให้…3 ผู้รับ” เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และเชื่อว่าการให้ไม่สิ้นสุด โดยการที่เราได้บริจาคโลหิตถือว่าเราได้ช่วยและต่อชีวิตให้กับคนเหล่านั้น” เป็นสิ่งที่พี่น้องควิกโคท ถือปฏิบัติทำกันมาอย่างต่อเนื่อง

#ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #บริจาคโลหิต #สภากาชาดไทย #CSR

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง