กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ ห้างทองเพชรเกษตร สนับสนุนทุน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเพื่อบำรุงสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ราชบุรี

           ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ ห้างเพชรทองเกษตร สนับสนุนทุนมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อบำรุงสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ราชบุรี ถิ่นกำเนิดของปูนลูกดิ่ง โดยมอบทุนให้สถานศึกษากว่า 9 แห่ง และมอบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งด้วยกัน

           ซึ่งทางปูนลูกดิ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ราชบุรี เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อยากให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน เพราะเด็ก ๆ คืออนาคตของชาติ

           โดยได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ราชบุรี ทั้งหมด 9 แห่ง และโรงพยาบาล 2 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
 2. โรงเรียนวัดน้ำพุ
 3. โรงเรียนวัดหนองนางแพรว
 4. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ (ราชบุรี บริหารธุรกิจ)
 5. โรงเรียนนารีวิทยา
 6. วิทยาลัยอาชีวะเทคนิคราชบุรี
 7. โรงเรียนบ้านหนองจอก
 8. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
 9. โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
 10.  โรงพยาบาลราชบุรี
 11. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอขอบคุณบุคลากรทุกสถาบันที่ให้การต้อนรับปูนลูกดิ่ง และ ห้างเพชรทองเกษตรอย่างอบอุ่นอย่างเสมอมา

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #ทุนการศึกษา #เยาวชน #ราชบุรี #บริจาคเงิน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง