กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่ง สอนทักษะงานก่อสร้างเบื้องต้น ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

                 ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม อบรมเชิงปฎิบัติการอบรมทักษะ งาน ก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา และปูนกาวติดกระเบื้อง ตามมาตรฐานปูนลูกดิ่ง เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการ ปูนลูกดิ่ง ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนไทย ให้ได้มีความรู้ทักษะงานก่อสร้างพื้นฐาน และนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต


 #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #นักศึกษา #อาชีวะศึกษา #งานปูกระเบื้อง #งานก่ออิฐมวลเบา #’งานฉาบอิฐมวลเบา #CSR

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง