skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

batch_DSCF3984-2

สาส์นจากผู้บริหาร

ในนามของทีมบริหารและพนักงาน บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

ควิกโคทขอให้คำมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าโดยยึดมั่นในความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงผลต่อผู้มีส่วนร่วมและชุมชนเป็นที่ตั้ง

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา ปูนลูกดิ่งและจิงโจ้ของเรา ได้เรียนรู้ เติบโต และอยู่เคียงคู่ช่างไทย ผลิตปูนซีเมนต์มอร์ตาร์คุณภาพ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานก่อสร้างมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยลืม และยังคงยึดมั่นมาโดยตลอดคือ “เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุดและดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม” เราคำนึงถึงผู้ใช้งานจริงเป็นหลัก และได้การยอมรับจากหมู่ช่างว่าเป็นปูนมอร์ตาร์คุณภาพที่สร้างมาคู่กับอิฐมวลเบา ช่วยให้ช่างทำงานง่าย เบาแรง และให้ผลงานผนังที่เรียบเนียน แข็งแรง ปราศจากรอยร้าวสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทควิกโคกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  จากผู้คิดค้นและนำเสนอปูนมอร์ตาร์สำหรับอิฐมวลเบารายแรกของประเทศไทย จนล่าสุดมาถึงการตั้งโรงงานใหม่ที่เป็นการผลิตแบบ Full Robotic Production ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความเที่ยงตรง แม่นยำ สม่ำเสมอ ให้กำลังการผลิตที่มากขึ้น รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงงานใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี บ้านเกิดของเรา ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวควิกโคททุกคน

3 สิ่งที่เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจได้แก่

  1. คุณภาพสินค้าและการบริการต้องมาเป็นอันดับแรก ตรงกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “เราจะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดปูนเฉพาะทาง ที่ได้รับการยอมรับในทุกกลุ่มลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการที่เหนือความคาดหมาย” คุณภาพสินค้าจะต้องตรงใจช่างและผู้รับเหมา ให้งานออกมาเนี้ยบ เสร็จรวดเร็ว และไม่ต้องแก้งานภายหลัง รวมทั้งการบริการและงานขนส่งที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นต่อลูกค้าแต่ละประเภท อีกทั้งงานเทคนิคบริการ ที่พร้อมให้คำแนะนำ และร่วมตรวจงานลงพื้นที่ เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  2. เราจะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมคำนึงถึงความต้องการ ผลกระทบและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันทั้งกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆเป็นที่ตั้ง
  3. พนักงานควิกโคท เป็นเสมือนดั่งครอบครัว ความสุข ความก้าวหน้า ความเป็นปึกแผ่น ความมุ่งมั่นที่จะจับมือเดินทางไปข้างหน้าด้วยกัน ที่ควิกโคท…เราทำงานเป็นทีม สู้เป็นทีม แพ้เป็นทีม ชนะเป็นทีม ความสำเร็จของพนักงานคือความสำเร็จของเรา #teamquickcoat

เราเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตปูนรายอื่นคือ ลักษณะเฉพาะในการทำงานของเรา เราเป็นบริษัทขนาดกลางที่ยึดมั่นใน 23 หลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานในทุกๆวัน ธรรมาภิบาล ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความพอเพียง เป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจในทุกๆอย่างที่เราทำ

สำหรับอนาคต บริษัทยังคงยึดมั่นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เราจะมีสินค้าครบไลน์ และมีผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ความต้องการในทุกระดับของตลาด โดยยึดเอาคุณภาพของงาน และความพึงพอใจของช่างและเจ้าของงานเป็นที่ตั้ง เราอยากให้ช่างคุณภาพทั่วประเทศได้ใช้ปูนที่ดี การกระจายสินค้าไปทั่วประเทศจะเป็นสิ่งเร่งด่วนที่เราต้องทำ นอกจากนี้ เราจะขยายการรับรู้ตราสินค้า ลูกดิ่ง และ จิงโจ้ ให้อยู่ในใจ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มช่าง แต่ไปถึงยังเจ้าของบ้าน เป็นสิ่งที่เรามุ่งทำให้สำเร็จในอนาคตอันใกล้

ควิกโคท เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในปูนมอร์ตาร์ ที่ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด และสม่ำเสมอที่สุดแก่ลูกค้า เราสัญญาว่า…เราจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆวัน

ด้วยรักและเคารพ

ประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ (คุณหลี)

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด