ปูนลูกดิ่ง ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

คือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ตั้งใจจัดตั้งขึ้นมา เพราะเราเชื่อมั่นว่าสังคมที่ดี เริ่มต้นจากองค์กรที่โปร่งใส ปลูกฝังจิตใจของการเป็นผู้ให้ ควิกโคท ขอเป็นส่วนหนึ่งของ องค์กรคุณภาพ รายได้จากส่วนหนึ่งจากปูนทุกถุง มีส่วนช่วยในการ ตอบแทนสังคม เราขอเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมไทย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

We Build For Better Life

กิจกรรมของเรา