กรอกข้อมูลสำหรับรับของรางวัล

กิจกรรมร่วมสนุกกับ เพจปูนลูกดิ่ง ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากตรวจพบว่าท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

ลูกดิ่งใจดีแจกฟรี

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขตรงกับที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

**เงื่อนไขในการจัดส่งเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ในกรณีที่ต้องการสอบถามสิทธิ์และการจัดส่ง

สามารถสอบถามได้ที่ Line: @quickcoat หรือคลิก https://lin.ee/vkJBpP