skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ปูนลูกดิ่งมอบทุนการศึกษาสุดยอดนักอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 โรงเรียน

ปูนลูกดิ่ง มอบทุนการศึกษา และทุนยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานของเราโดยมีโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดดังนี้
 
1. โรงเรียนวัดน้ำพุ
2. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
3. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว

ปูนลูกดิ่ง ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 20 เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อยากที่จะเห็นเด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนหินกอง ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยตามปณิธานของผู้บริหาร
 
 #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ลูกดิ่ง #ซ่อมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #ทุนการศึกษา #เยาวชน #หินกอง #ราชบุรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปูนลูกดิ่งสอนฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

         ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการฉาบปูนสไตล์ลอฟท์งานผนังและงานพื้น ภาย

อ่านเพิ่มเติม >

ปูนลูกดิ่งร่วมทำบุญถวายปูน วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

              ปูนลูกดิ่ง ร่วมทำบุญถวายปูนฉาบอิฐทั่วไป จำนวน 100 ถุง แก่วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา เพื่อนำไปช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม >

ปูนลูกดิ่ง ร่วมสมทบทุนโรงพยาบาลสนามหินกอง จ.ราชบุรี

               เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ทางเทศบาลหินกองได้มีมาตรฐานสำ

อ่านเพิ่มเติม >

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำปี 2564

               ควิกโคท จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานประจำปี 2564 โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีผลงานดีเด่นจาก

อ่านเพิ่มเติม >