จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนเทปรับระดับพื้น

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนคอนกรีตแห้ง 240 KSC

พื้นที่หน้างาน (ตร.ม.)
พื้นที่หน้างาน (คิว)

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง