ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง