จิงโจ้มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว

งานก่ออิฐมวลเบา
งานกาวติดกระเบื้องพื้น

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง