skip to Main Content

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

จิงโจ้มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

ลูกดิ่งมอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนคอนกรีตแห้ง 240 KSC

พื้นที่หน้างาน (ตร.ม.)
พื้นที่หน้างาน (คิว)

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนนอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ ปูนเทปรับระดับพื้น

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์
มาตรฐานระดับสากล

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์
เหนียวดี คุ้มค่า งานเสร็จไว

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง

จิงโจ้ มอร์ตาร์
เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง